1.Global Arian Nanomaterials fel Marchnad Arweinydd Trawsfynol 2017- Cynhyrchwyr, Cyflenwad a Rhagolygon 2022

- Aug 15, 2017-

Mae Adroddiad Ymchwil y Farchnad Fyd-eang ar Farchnad Nwyddau Arian fel Marchnadoedd Trawsrywiol Marchnad 2017 yn astudiaeth gyflawn a phroffesiynol ar gyflwr presennol yr Arian Nanomaterials fel Arweinydd Trawsrywiol ledled y byd.

 

Dosbarthwyd y datganiad hwn i'r wasg gan SBWire

 

Deerfield Beach, FL - (SBWIRE) - 08/01/2017 - Defnyddir adroddiad newydd ar Arian Nanomaterials fel Arweinydd Trawsfynol mewn gwahanol rannau o geisiadau megis diagnosis, gwrth-bacter, cynhwysol a cheisiadau optegol, gan fod ganddo uwch thermol a thrydan Dargludedd sy'n helpu i ddylunio system. Mae mabwysiadu nwy-ddigidol arian yn uwch mewn marchnad sgrîn gyffwrdd gan ei fod yn fwy o gynhyrchedd.

 

Yn y blynyddoedd i ddod, disgwylir i nanomaterau arian wynebu cystadleuaeth gref gan ddargludyddion tryloyw eraill, gan fod ymchwil barhaus mewn deunyddiau eraill sy'n cael eu defnyddio fel dargludyddion tryloyw. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae nanoparticle arian yw'r unig ddargludydd tryloyw sydd â galluoedd i ddarparu hyblygrwydd i ddyluniadau arddangos a synhwyraidd. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y segment yn segment cynhyrchu refeniw uwch o'r farchnad darlledu tryloyw. Mae cwmnïau'r farchnad sy'n cael eu proffilio yn yr adroddiad yn Cambrios, Carestream, Cima NanoTech, Blue Nano, Clear Jet, Saint Gobine, Technoleg Seashell a chyflenwr deunydd Nano Arian Eraill.

 

Cael Adroddiad Enghreifftiol Am Ddim o Arian Niwcleariau Arian fel Marchnad Ymddygiad Trawsrywiol @ http://www.marketresearchstore.com/report/world-silver-nanomaterials-as-transparent-conductor-market-68331#RequestSample

 

Am y blynyddoedd diwethaf, mae nanoparticles arian yn cael eu defnyddio fel elfen swyddogaethol mewn gwahanol synhwyrydd a chynhyrchion oherwydd eu heiddo optegol hynod effeithlon. Yn wahanol i lliwiau a pigmentau, lle mae lliwiau yn dibynnu ar siâp a maint yr elfennau, mae nanopartigau arian yn hynod o effeithlon wrth wasgaru ac amsugno amodau goleuo. Mae nanoparticles arian yn rhyngweithiol iawn gyda chyfryngau ysgafn, ac mae'r ffactorau hyn yn gweithredu fel yr allwedd ar gyfer twf y farchnad. Mae nanomaterials arian sfferig (SPR) yn drethadwy i donfedd brig trwy newid ei mynegai gwrthgyferbyniol, a dyma'r prif reswm y tu ôl i fabwysiadu'r nwy-eitemau arian yn gynyddol mewn systemau arddangos.


Pâr o:Diffyniad Pelydr-X (XRD) Nesaf:2.Synthesis nanoparticles arian gan ffyngau