Cais Cynyddol o Nanoparticles Arian mewn Galwadau Tynnu Gofal Iechyd

- Aug 26, 2017-

San Francisco, California, Mehefin 16, 2017: Rhagwelir y bydd y farchnad nanoparticles arian byd-eang yn gweld twf sylweddol oherwydd ffactorau megis tyfu ymwybyddiaeth defnyddwyr ynglŷn â ffordd iach o fyw a chynyddu'r galw am deunyddiau gwrthficrobaidd. Mae TMR Research wedi rhagfynegi twf cyflym oherwydd ymwybyddiaeth gynyddol am atal clefydau a gafwyd yn yr ysbyty yn debygol o chwarae rhan hanfodol wrth gynorthwyo defnyddio nanopartynnau arian mewn diwydiant meddygol. Enw'r adroddiad yw " Marchnad Nanoparticles Arian - Dadansoddiad, Maint, Cyfran, Tueddiadau, Dadansoddiad, Twf, a Rhagolwg Diwydiant Byd-eang 2017 - 2025 " .

 

Mae cymhwyso nanoparticles arian yn cynyddu, yn enwedig mewn teganau plant , gan arwain at dwf cyflym y farchnad nanoparticles arian. Mae cynyddu'r boblogaeth geriatrig ynghyd â chynnydd mewn incwm tafladwy yn debygol o ychwanegu at y farchnad nanopartynnau arian. Yn ogystal, rhagwelir y bydd y galw cynyddol am naoparticles arian mewn ceisiadau gofal iechyd yn rhoi hwb i'r farchnad fyd-eang ar gyfer nanoparticles arian yn y blynyddoedd i ddod. Mae datblygiadau mewn electroneg pen uchel ynghyd â galw cynyddol am ddyfeisiau yn tanio'r farchnad nanoparticles arian.

 

Defnyddir nanoparticle arian mewn amrywiol geisiadau megis gwella clwyfau, pecynnu bwyd, a bagiau plastig oherwydd ei allu i ddileu celloedd bacteriol. Ar ben hynny, mae cwmpas cynyddol nanoparticles arian mewn arddangosiad LED & OLED ynghyd â galw cynyddol am ddyfeisiau electroneg uchel yn tanio'r farchnad ar gyfer nanopartynnau arian. Mae arian Nano yn un o'r deunyddiau poblogaidd sy'n dod o hyd i geisiadau mewn electroneg a TG, gofal iechyd a thecstilau. Mae rhai o'r cwmnïau gweithgynhyrchu nwyddau electronig blaenllaw yn ysgogi marchnad nanoparticles sliver byd-eang ynghyd â pholisïau FDI delfrydol.

 

Mae diwydiant nanopartynnau arian yn ddeinamig a chystadleuol o ran natur. Yn rhanbarthol, gellir rhannu'r farchnad nanopartynnau arian byd-eang i Asia Môr Tawel, y Dwyrain Canol ac Affrica, America Ladin, Gogledd America, ac Ewrop. Roedd Gogledd America yn dominyddu'r farchnad nanoparticles arian gyda chyfran canran fwyaf o ran maint yn y blynyddoedd diwethaf ac mae'r duedd yn debygol o barhau yn y dyfodol agos. Rhagwelir y byddolaeth fframwaith rheoleiddio cadarn, yn enwedig yn Ewrop, yn dal twf y farchnad nanoparticles arian. Disgwylir i'r segment Dwyrain Canol ac Affrica weld tyfiant sylweddol yn y diwydiant gofal iechyd. Mae tyfu diwydiant gofal iechyd yn cyfrannu'n sylweddol wrth gynhyrchu refeniw i'r farchnad ranbarthol.

 

Mae'r astudiaeth yn cynnig dadansoddiad manwl o wahanol ffactorau sy'n dylanwadu ar ymddygiad marchnad nanopartegau arian byd-eang o ran gyrwyr a chyfyngiadau. Mae chwaraewyr blaenllaw wedi cael eu proffilio ynghyd â manylion hanfodol megis strategaethau newydd a fabwysiadwyd, datblygiadau diweddar a sefyllfa'r farchnad yn y dyfodol.

 

Y prif chwaraewyr sy'n gweithredu yn y farchnad nanoparticles arian byd-eang yw Elfennau Americanaidd, Emfutur Technologies, Ames Goldsmith, Applied Nanotech, Nanocs, Bayer, Meliorum Technologies, Cline Scientific, Cima Nanotech, a NanoHorizons.


Pâr o:Inciau dargludol a gludo busnes: Mae popeth yn newid Nesaf:Mae maint y farchnad gludo celloedd Solar byd-eang a'r farchnad yn rhannu 2017 i 2022