Ocsidau anorganig

- Nov 28, 2016-

Yn cynnwys dwy elfen, un elfen yw cyfansoddyn o ocsigen. Gallai fod yn ddeunydd yn ymateb gyda ocsigen gelwir ocsidau. Yn ôl priodweddau cemegol gwahanol, gellir rhannu ocsidau ocsidau asidig ac ocsidau alcalin ddau gategori eang. Ocsid asidig: ynni a dŵr i ocsidau halen asid neu alcali. Megis sylffwr, ffosfforws pentoxide ocsid, carbon deuocsid ac ocsidau bennaf asidig ocsidau eraill, nad yw'n fetel.

Ocsidau sylfaenol: gall dŵr yn adweithio ag asidau i ffurfio halwynau a ocsidau a chynnyrch unig halen a dŵr, ni a gawn unrhyw sylweddau eraill. Mae ocsidau sylfaenol yn cynnwys ocsidau metelau egnïol ac eraill ocsidau metel o bris isel, fel CaO, BaO a CrO, MnO.

Pâr o:Asidau anorganig anorganig Nesaf:Carbon deuocsid anorganig