Arian nano mewn amrywiaeth o fformatau a ddefnyddir mewn meddygaeth fodern

- Nov 28, 2016-

Ac arian halen: 0.5% arian nitrad ateb safonol yw trin llosgiadau a clwyfau; Mae ystod berthnasol hydoddiant arian nitrad, gellir eu defnyddio mewn triniaeth erydu ceg y groth.

Yn ail, arian sulfadiazine: l. Prifysgol Colombia Charles Fox (ffyrc), yr Athro arian sulfadiazine a gwaethygu'r, arian sulfadiazine, ei weithgarwch yn gryfach nag un gweithgaredd SP am o leiaf 50 gwaith. Yn 1968, sulfadiazine arian (Sulfadiazine Silver) i mewn i'r farchnad, oherwydd ei ladd effeithlon bob math o bacteria, ffyngau, ffordd naturiol a di-boen llwyr drwsio'r safle briw, heb croen impiad, wedi dod yn driniaeth gyffuriau pwysig trawma (megis llosgiadau). Mae bellach wedi'i gynnwys yn y rhestr genedlaethol o yswiriant meddygol sylfaenol a chyffuriau.

Brotein arian neu arian yn drydydd, colloidal: yn ddilys lleol anti-infective materol, colloidal arian y gellir eu defnyddio ar gyfer sterileiddio gynecological.

Pâr o:Cyflwyniad i sylweddau anorganig Nesaf:na