Cais nanoparticles arian mewn meddygaeth fodern

- Nov 28, 2016-

Yn 1884, yr Almaen obstetryddion Crede F. (Claude), y crynodiad o 1% mewn hydoddiant arian nitrad yn disgyn infantand #39; Mae llygaid s, atal llid pilen y llygad newyddenedigol, achosi dallineb, nifer yr achosion o dallineb mewn babanod ostwng o 10% i 0.2%, tan heddiw, llawer o wledydd yn dal i ddefnyddio proffylacsis Crede.

Yn 1893, c. Von Nageli (nagelie) ar ôl ymchwil systematig, adroddiad cyntaf metel (enwedig arian) effaith marwol ar facteria a organeb arall, gan ei gwneud yn bosibl i arian fel diheintydd. Ers hynny, y defnydd o arian yn y cyfnod modern.

Pâr o:Confensiwn Enwi anorganig Nesaf:Alcalïau anorganig