Sialens Marchnadoedd Arian Nanoparticles Arian

- Dec 13, 2017-

Un o'r prif ffactorau sy'n rhwystro twf y farchnad hon yw costau uchel o'i gymharu ag arian. Mae'r costau sy'n gysylltiedig â chymhwyso nanoparticles arian yn cyfyngu ar dwf y farchnad. Mae costau uchel sy'n amrywio o $ 1,500- $ 3,500 yn ymwneud â nanoparticles arian a'u prosesu wedi cyfyngu ar eu defnydd, gan atal tyfiant y farchnad. Hefyd, mae cynhyrchu cemegol nanopartigion arian yn golygu cost uchel, sy'n anwybyddu'r gwerthwyr yn y farchnad rhag trosglwyddo'r cynhyrchion i berfformiad uwch neu oriau anopartigau uwch ac uwchraddio arian. Felly, mae'r gostyngiad yn y bwlch cost-ddefnyddio rhwng arian a'i nanoparticles yn galw am gynnydd ym mhris arian, sy'n lleihau'r galw.


Pâr o:Gyrrwr marchnad Nanoparticles Arian Nesaf:Marchnadoedd Mewnk Cynhaliol 2017-2027: Rhagolygon, Technolegau, Chwaraewyr