Synthesis o nanoronynnau aur

- Apr 25, 2017-

Mae llawer o isdeipiau o nanoronynnau aur yn seiliedig ar faint, siâp, a phriodweddau ffisegol (Ffigur 2). Mae'r nanoronynnau aur astudiwyd cynharaf yn nanospheres aur (er nad yn union spherical mewn ystyr llym). Yn dilyn hynny, nanorods, nanoshells, ac nanocages i gyd wedi cael eu hadrodd. Bydd Math arall o nanoronynnau sy'n seiliedig ar aur, gydag eiddo Raman gwell wyneb rhagorol gwasgariad (a elwir yn "SERS nanoronynnau"), hefyd yn cael eu trafod yn yr adolygiad hwn. Yn y testun canlynol, mae'r term "nanogronyn (au) aur" yn cyfeirio at gasgliad o holl isdeipiau hyn a'r is-fath o nanoronynnau aur a ddefnyddir ym mhob astudiaeth a fydd yn cael eu nodi pryd bynnag y bo modd. Gyda datblygiad parhaus yn y technegau synthesis dros y ddau ddegawd diwethaf, gall y rhan fwyaf o'r nanoronynnau aur hyn bellach yn cael eu cynhyrchu gyda dosbarthiad maint rheoli'n dda, weithiau gyda thrachywiredd trawiadol (ee, nanocages).

Pâr o:Sut i wneud asetad arian? Nesaf:Nanogronynnau Aur: Eiddo Optegol