Inc dargludol marchnadoedd 2016-2026: Chwaraewyr rhagolygon, technolegau,

- Jan 11, 2017-

EFROG NEWYDD, /PRNewswire/ 12 Rhagfyr 2016Arian naddion, nanoparticles arian, copr inciau a gludo, graphene a thu hwnt

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi safbwynt cynhwysfawr ac awdurdodol o'r inciau dargludol a gludo farchnad, roi manylion deng mlynedd rhagolygon rhanedig cais a math o ddeunydd yn y farchnad. Rhoddir rhagolygon y farchnad mewn tunelli a gwerth ar lefel yr inc. Mae hefyd yn cynnwys adolygiadau beirniadol o bob inciau dargludol sy'n cystadlu a thechnolegau gludo gan gynnwys mathau tanio gludo, PTFs, nanoparticles arian, inciau stretchable, inciau IME, copr, a mwy.

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn rhoi dadansoddiad ar sail ffeithiau a chraff o'r holl presennol a rhai sy'n datblygu targed o geisiadau. Ar gyfer ceisiadau targed, mae'n darparu asesiad a/neu rhagolwg o'r marchnadoedd-gyfeiriedig, tueddiadau allweddol a heriau, canlyniadau diweddaraf a lansio prototeip/cynnyrch a golwg IDTechEx ar botensial y farchnad.

Rydym yn darparu dadansoddiad manwl o leiaf 17 presennol a datblygu cais sectorau gan gynnwys celloedd solar silicon, Tagiau RFID UF/amledd UHF, cyffwrdd sgrin ymyl electrodau, modurol, llwydni mewn electroneg, e-tecstilau, antenâu 3D, roedd 3D argraffu electroneg, cynllunnir PCB, amnewid ITO, OLED goleuadau ac eraill.

Adeiledir ein holl rhagolygon farchnad gan ddefnyddio modelau sy'n seiliedig ar fewnbwn diwydiant cynradd o IDTechEx cyfweliadau ac ymweliadau cwmni, ac yn brofiad o'r diwydiant ymlaen llaw ar IDTechEx. Rydym yn amlwg yn amlinellu ac yn cyfiawnhau y tybiaethau, rhesymegol, tueddiadau a pwyntiau data gwirioneddol sy'n sail i'n rhagolygon. Mae ein hadroddiad yn darparu mwy na 50 cwmni seiliedig ar gyfweliad proffiliau

Mewnwelediad deallusrwydd a'r farchnad busnes heb eu hail

Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar flynyddoedd o ymchwil. Mae ein dadansoddwyr wedi blynyddoedd lawer o brofiad ymarferol ymlaen llaw a oedd yn flaenllaw yn y busnes dargludol inciau/gludo, chwarae rhan bwysig yn creu diwydiant gwerth biliynau o ddoleri. Yn y pum mlynedd diwethaf yn unig, mae ein tîm a gyfwelwyd a defnyddwyr a chynhyrchwyr mathau amrywiol o inciau dargludol a gludo mwy na 50. Bob blwyddyn rydym wedi dysgu mwy am y farchnad ac wedi ei manwl gyweirio ein dadansoddiad, mewnwelediad a rhagolygon.

Ochr yn ochr â hyn, mae IDTechEx wedi trefnu cynadleddau byd-eang blaenllaw a tradeshows ar electroneg wedi'u hargraffu ar gyfer y degawd diwethaf ynAsia,EuropeacUDA. Mae'r sioeau hyn yn dwyn ynghyd y gadwyn gwerth cyfan ar electroneg printiedig, gan gynnwys holl gyflenwyr inc dargludol, argraffyddion, a defnyddwyr terfynol. Mae hyn wedi rhoi inni fynediad diguro i chwaraewyr a'r diweddaraf am y farchnad.

Inciau dargludol a gludo busnes: Mae popeth yn newid

Bydd y farchnad inciau a gludo dargludol yn cyrraedd bron$1.7byn 2026 yn ôl prisiau cyfredol metel. Bydd maint micro gludo dargludol arian tra-arglwyddiaethu ar y farchnad, yn rheoli'r farchnad gyfan bron yn 2016. Arian nanoparticles bydd Fodd bynnag yn dod yn fwyfwy cystadleuol, defnyddio canfyddiad yn ystod ar gyfer sectorau ceisiadau i fod yn newydd$80mfarchnad yn 2026. Copr, bydd yn parhau i fod yn dechnoleg gymharol anaeddfed ond fydd yn cyflawni llwyddiant cyfyngedig yn gosod systemau halltu newydd i agor y drws i werthu inc copr.

Bydd y diwydiant paneli solar yn 1.5 k tunnell farchnad yn 2016 i gludo dargludol tanio math screen-printed. Ar y lefel gludo, daw'r grŵp newydd o gyflenwyr cyn gynted i dra-arglwyddiaethu ar y busnes hwn er bod lefel y powdr y defnyddwyr fydd yn gorfodi drwy gyflenwr mwy amrywiol sylfaen. Bydd y farchnad electrod ymyl sgrin gyffwrdd yn parhau ei ddirywiad. Mae y linewidth-dros-bylchiad (L/S) wedi gostwng i sgrin 20/20, gwthio argraffu gyda PTFs safonol tu hwnt i'w therfynau ac agor y drws i gludo photocurable. Bydd technegau sy'n seiliedig ar ysgythru ddod o hyd i gyfleoedd ychwanegol fel y mae y befel pellach wedi lleihau er y bydd safon PTFs yn cadw rhai rhannu yn y pen draw cost isel y farchnad.

Bydd synwyryddion megis ceir synwyryddion, synwyryddion piezoresistive argraffedig a rhai fersiynau o synwyryddion glwcos yn parhau'n marchnad arbenigol sylweddol ar gludo dargludol, fel y bydd y sector modurol gyda ei grŵp cymysg o llonydd traddodiadol a twf uchel o geisiadau sy'n dod i'r amlwg. Bydd marchnadoedd antena HF a RFID amledd UHF dyfu ond bydd yn gweld cyfran y farchnad cymharol o fathau o inc drawsnewid dros y degawd nesaf. Parheir antenâu 3D gan ddefnyddio argraffu erosol ennill tyniant. Bydd y dull hwn yn cystadlu benben â CANOLBARTH (eu mowldio cydgysylltu dyfeisiau) technegau a bydd yn chwarae rhan sylweddol yn y farchnad electroneg defnyddwyr. Bydd rhwyll metel fel dewis amgen ITO wneud tolc araf er gwaethaf y cyfnod cydgrynhoi sydd yn yr arfaeth yn y diwydiant TCF, creu galw am nanoparticle arian a ddefnyddir yn llenwi neu argraffu llinellau dirwy.

Bydd marchnadoedd newydd yn dod i'r amlwg ac yn creu gofynion perfformiad newydd. Bydd electroneg yn llwydni yn mynnu inciau sy'n gallu ymestyn a goroesi y broses thermoforming/molding. Bydd tecstilau electronig yn ei gwneud yn ofynnol i inciau sy'n wirioneddol stretchable a gwrthsefyll cylchredau golchi dro ar ôl tro. Bydd electroneg printiedig 3D ac argraffwyr bwrdd gwaith PCB angen dargludedd uchel ac inciau tymheredd isel i agor posibiliadau prototeipio newydd helaeth ar gyfer peiriannau argraffu 3D a dylunwyr cylched. Darparodd pob un yn y marchnadoedd hyn yn barod ar gyfer twf cyflym allu arloesi technoleg y dynfa i farchnad.

Amcanestyniadau farchnad ddeng mlynedd yn ôl y cais. Cysylltwch â ni am y gwerthoedd union. Yn nodi bod inc prisiau gwerthu wedi gostwng Diolch i'r dirywiad mewn prisiau metel amrwd ond hefyd dan bwysau ymylon, gan arwain at ostyngiad yn ein rhagolygon refeniw.


Beth yw'r adroddiad hwn yn darparu?
1. deng mlynedd y farchnad rhagolygon ar gyfer inciau dargludol a gludo rhanedig gan math o ddeunydd (arian nano, PTF, Cu, ac ati) a cais. Rhoddir rhagolygon mewn cyfrol a doleri.
2. cyfweliad cwmni wedi'i leoli proffiliau 50 cyflenwyr a defnyddwyr. Mae proffiliau cwmni yn darparu cefndir y cwmni manwl, a thechnoleg hanfodol adolygu model busnes. Mae proffil ymhellach yn cynnwys dadansoddiad SWOT manwl gan ddadansoddwyr IDTechEx
3. adolygu ac arfarnu y technolegau inc dargludol prif gan gynnwys mathau tanio gludo, PTFs, inciau nano, inciau stretchable, inciau IME, copr, ac ati.
4. asesiad cais manwl yn aml gan gynnwys mewnwelediad IDTechEx ac asesu, cynnydd-modern a masnachol, dadansoddiad o'r technolegau sy'n cystadlu, tueddiadau prisiau a'r farchnad, chwaraewyr allweddol, maint marchnad-gyfeiriedig, a deng mlynedd farchnad amcanestyniadau ar gyfer:
a. systemau ffotofoltäig
b. cyffwrdd sgrin ymyl electrodau (rhanedig gan math o ddyfais)
c. modurol (dad-frosters, synwyryddion, gwresogyddion sedd, ac ati)
d. antenâu 3D
e. amledd UHF d HF RFID antenna
f. inciau stretchable ar gyfer tecstilau electronig
g. ym-llwydni inciau electroneg
h. synwyryddion glwcos a piezoresistive
i. electroneg printiedig 3D
j. bwrdd gwaith argraffu PCB
k. amnewid ITO
l. OLED goleuadau
m. dargludol corlannau
n. eraill
Darllenwch yr adroddiad llawn:http://www.reportlinker.com/p04447369-Summary/View-Report.html

Am Reportlinker
ReportLinker yn ateb ymchwil i'r farchnad sydd wedi ennill gwobrau. Mae Reportlinker yn canfod ac yn trefnu data diweddaraf y diwydiant fel eich bod yn yr ymchwil farchnad Mae angen-ar unwaith, yn yr un lle.

http://www.reportlinker.com


__________________________
Cysylltwch â Clare:Clare@reportlinker.com
OHONOM: (339)-368-6001
Intl: +1 339-368-6001


Pâr o:Sut y mae'r inciau dargludol fodloni gofynion defnyddwyr Nesaf:Nanowires arian a Graphene yn cydweithio ar gyfer arddangosiadau ar sgrin cyffwrdd