Mae'r Inciau ddargludol A Paste busnes: Mae popeth A yw Newid

- Feb 20, 2017-

Mae popeth yn newid yn y inciau a busines past dargludol s. IDTechEx e stimates y bydd yn inciau dargludol a pastau farchnad yn cyrraedd bron $ 1.7 Mae biliwn yn 2026 yn ôl prisiau metel cyfredol. Bydd micro-maint arian pastau dargludol dominyddu'r farchnad, rheoli bron y farchnad gyfan yn 2016.
 
Bydd nanoronynnau arian, fodd bynnag, yn dod yn fwyfwy cystadleuol, dod o hyd defnyddio mewn ystod ar gyfer sectorau ceisiadau sy'n dod i'r amlwg i fod yn $ 80,000,000 farchnad yn 2026. Bydd Copr yn parhau i fod yn dechnoleg gymharol anaeddfed, ond bydd yn cyflawni llwyddiant cyfyngedig wrth i systemau halltu nofel yn cael eu gosod i agor y ddrws i werthu inc copr.
 
Bydd y diwydiant paneli solar fod yn farchnad tunnell 1.5k yn 2016 ar gyfer pastau dargludol-fath tanio screenprinted. Ar lefel y past, bydd grŵp newydd o gyflenwyr yn fuan yn dod i dra-arglwyddiaethu busnes hwn, tra ar yr lefel powdwr, bydd y defnyddwyr yn gorfodi drwy sylfaen cyflenwyr yn fwy amrywiol.
 
Bydd y farchnad electrod ymyl sgrin gyffwrdd yn parhau ei dirywiad. Mae'r linewidth-dros-gofod (L / S) wedi gostwng i 20/20, gwthio â Sgrîn gyda PTFs safonol tu hwnt i'w ffiniau ac yn agor y drws i photocurable pastau. Bydd technegau sy'n seiliedig ar Ysgythru-dod o hyd i gyfleoedd ychwanegol wrth i'r bezel yn culhau ymhellach tra bydd PTFs safonol cadw rhywfaint o gyfran yn y cost isel diwedd y farchnad.
 
Bydd synwyryddion megis synwyryddion deiliadaeth car, synwyryddion piezoresistive printiedig a rhai fersiynau o synwyryddion glwcos yn parhau i fod marchnad arbenigol sylweddol ar gyfer pastau dargludol, fel y bydd y sector modurol gyda'i grwpio cymysg o geisiadau llonydd traddodiadol a twf uchel sy'n dod i'r amlwg. Bydd HF a UHF RFID marchnadoedd antena tyfu ond yn gweld y gyfran o'r farchnad gymharol o fathau o inc trawsnewid dros y degawd nesaf.
 
Antenâu 3D gan ddefnyddio argraffu aerosol yn parhau ennill tyniant. Bydd y dull hwn yn cystadlu pen-ar gyda (dyfeisiadau rhyng mowldio) CANOLBARTH technegau a bydd yn dod yn chwaraewr sylweddol yn y farchnad electroneg defnyddwyr. Bydd rhwyll metel fel dewis arall ITO gael effaith araf er gwaethaf y cyfnod cydgrynhoi tra'n aros yn y diwydiant TCF, gan greu galw am nanogronyn arian a ddefnyddiwyd wrth lenwi neu argraffu llinellau iawn.
 
Bydd marchnadoedd newydd yn ymddangos ac yn creu gofynion perfformiad newydd. Bydd electroneg yn-llwydni galw inciau sy'n gallu ymestyn a oroesi'r broses thermoforming / mowldio. Bydd tecstilau electronig yn gofyn inciau sy'n wirioneddol stretchable ac wrthsefyll cylchoedd golchi dro ar ôl tro. Bydd angen i'r dargludedd uchel ac inciau tymheredd isel electroneg 3D wedi'u hargraffu ac argraffwyr PCB bwrdd gwaith i agor posibiliadau prototeipio newydd helaeth ar gyfer argraffwyr 3D a dylunwyr cylched. Mae'r holl marchnadoedd hyn yn barod ar gyfer twf a ddarperir arloesi technoleg cyflym yn gallu bodloni'r dynnu farchnad.
 
Noder bod gwerthu inc prisiau wedi gostwng oherwydd lleihad ym mhrisiau metel crai ond hefyd dan bwysau ymylon, gan arwain at ostyngiad yn ein rhagolygon refeniw.
 
" Marchnadoedd Ink ddargludol 2017-2027: Rhagolygon, Technologies, chwaraewyr ," Yr wyf yn Adroddiad diweddaraf DTechEx ar y inc a past farchnad dargludol, yn rhoi darlun cynhwysfawr o'r inciau dargludol a marchnad past, gan roi rhagolygon manwl 10 mlynedd farchnad rhannu yn ôl y cais a math o ddeunydd, yn ogystal â dadansoddiad manwl o leiaf 17 presennol a newydd sectorau cais.


IDTechEx tywys penderfyniadau busnes strategol trwy ei wasanaethau Ymchwil a Digwyddiadau, eich helpu elw o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg. IDTechEx yn darparu ymchwil annibynnol, cudd-wybodaeth busnes a chyngor i gwmnïau ar draws y gadwyn werth yn seiliedig ar weithgareddau ymchwil craidd a methodolegau sy'n darparu data a geisir gan arweinwyr busnes, strategwyr a sgowtiaid technoleg sy'n datblygu i gynorthwyo eu penderfyniadau busnes. Gall pobl sydd â diddordeb ddysgu mwy yn www.IDTechEx.com, ac i drafod eu hanghenion, gysylltu â IDTechEx ar research@IDTechEx.com.
 

Pâr o:TMDC Nanoflakes Gwneud New Type Of ffotosynthetig Solar Cell Nesaf:Paratowyd Electrochemically Silver Nanoflakes A Nanowires